การบริการ
พื้นที่บริการ (Place Services)
ที่อยู่
ผลงานของเรา
พื้นที่บริการ (Place Services)
 

วิลแอนด์ไวท์ รีไซเคิล (ศูนย์บริการทำลายเอกสารสำคัญ)
 
          บริการทำลายเอกสารทุกชนิด ในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ บริการทุกพื้นที่บริการ ไม่ว่าเอกสารจะมากหรือน้อย ทางเรามีไปบริการรับเอกสารทำลายถึงที่ มีทีมงานพร้อมรถเข้าไปรับเอกสารมาทำลายถึงที่ หลังรับเอกสารมาทำลาย ลูกค้าจะได้รับ

         - ใบรับรองเอกสารทำลาย (certificate)
         - รูปภาพ + vdo + แผ่น ส่งกลับให้ท่านเป็นหลักฐาน
         - เอกสารจะส่งกลับไปให้ลูกค้า ทาง EMS

ติดต่อสอบถามการบริการทำลายเอกสารทุกชนิด
คุณ ดวงนภา บุบผา ผู้จัดการ
โทร 085-8398783,089-491-0176
E-mail willandwhiterecycle@hotmail.com
 


© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.